Offertförfrågan Direktreklam


Kontaktuppgifter


Företagsnamn

Kontaktperson

E-mail

Telefonnummer

Organisationsnr


Typ av direktreklam


Oadresserad

Adresserad


Om oadresserat utskick
I Vilken stad, stadsdel, ostnummer, kommun eller län vill Du sprida Ditt utskick?


Om adresserat utskick

 

A post

B post

Antal mottagare


Adressregister


Vi har eget adressregister

Vi köper in adressregister

Vi har adressregister som måste redigeras (tex i pappersform eller ändre filformat)


Planerad distribution


Vecka, datum


Övrigt


Önskemål kring trycksak: (antal sidor, tex A4 dubbelsidigt färg osv).

Detta är endast en förfrågan och inte bindande beställning!
Vid order kan Du avbryta Din order när Du vill men är bunden att betala de moment vi genomfört.
Du har normalt offert från oss samma dag Du sänder denna offertförfrågan, vi reserverar oss dock för att Din offert kan ta upp till ett dygn vid högre belastning hos oss. Varmt välkommen med Din förfrågan!